Process and Plant Design

Vision

Företagets vision är att vara:

  • en väl etablerad leverantör av tjänster inom process- och anläggningskonstruktion mot såväl konventionell industri som mot kärnkraftsindustrin
  • en arbetsplats där alla medarbetare känner ett stort engagemang både för kunden och företaget
  • en arbetsgivare som står för styrka och trygghet där friskvård och personalvård är självklara inslag i vardagen