Process and Plant Design

Våra tjänster  

Vi tillhandahåller tjänster inom mekanik- och rörkonstruktion, konstruktionsledning och projektledning och vi har erfarenhet av stora multidisciplina projekt.

Vi är inriktade mot kunder inom processindustrin

 • Kärnkraftsanläggningar - Om och tillbyggnad för att möta moderna säkerhetskrav
 • Kraft- och värmeproduktion - Rör- och anläggningskonstruktion
 • Forskningsanläggningar - Kvalitetsarbeten med kravnivå och metodik 

 Exempel på uppdrag är:

 • Projektledning
 • Styrning av konstruktionsinsatser
 • Framtagning av kravbilder
 • Framtagning av metodik för konstruktionsstöd
 • QC-tjänster
 • Granskningsarbete
 • Dokumentation
 • Utbildning

Vi strävar mot ett effektivare projektarbete med genomtänkta konstruktionslösningar där fokus läggs på rätt sak vid rätt tidpunkt.

Kontakta oss gärna för mer information!