Process and Plant Design

Process and Plant Design

SEGERUP Engineering AB är ett teknikföretag som erbjuder industrin utvecklingskompetens och resurser, framförallt inom områdena process- och anläggningskonstruktion, mekanisk produktutveckling samt energi- och miljöteknik.
 

Vi arbetar främst med projekt- och konstruktionsuppdrag ute på plats hos våra kunder men kan även utföra uppdrag i egen regi.

  

  

 


SEGERUP Engineering AB grundades 2012 och är ett Helsingborgs stationerat företag.