Process and Plant Design

Process and Plant Design

SEGERUP Engineering AB är ett teknikföretag som erbjuder industrin utvecklingskompetens och resurser, framförallt inom områdena process- och anläggningskonstruktion, mekanisk produktutveckling samt energi- och miljöteknik.
 

Vi arbetar främst med projekt- och konstruktionsuppdrag ute på plats hos våra kunder men kan även utföra uppdrag i egen regi.


Våra tjänster  

Vi tillhandahåller tjänster inom mekanik- och rörkonstruktion, konstruktionsledning och projektledning och vi har erfarenhet av stora multidisciplinära projekt.

Vi är inriktade mot kunder inom processindustrin

 • Kärnkraftsanläggningar - Om och tillbyggnad för att möta moderna säkerhetskrav
 • Kraft- och värmeproduktion - Rör- och anläggningskonstruktion
 • Forskningsanläggningar - Kvalitetsarbeten med kravnivå och metodik 

 Exempel på uppdrag är:

 • Projektledning
 • Styrning av konstruktionsinsatser
 • Framtagning av kravbilder
 • Framtagning av metodik för konstruktionsstöd
 • QC-tjänster
 • Granskningsarbete
 • Dokumentation
 • Utbildning

Vi strävar mot ett effektivare projektarbete med genomtänkta konstruktionslösningar där fokus läggs på rätt sak vid rätt tidpunkt. 


Vision

Företagets vision är att vara en

väl etablerad leverantör av tjänster inom process- och anläggningskonstruktion mot såväl konventionell industri som mot kärnkraftsindustrin

arbetsplats där alla medarbetare känner ett stort engagemang både för kunden och företaget

arbetsgivare som står för styrka och trygghet där friskvård och personalvård är självklara inslag i vardagen